Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PDF

PDF (zkratka anglického názvu Portable Document Format – Přenosný formát dokumentů) je souborový formát vyvinutý firmou Adobe pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru, na kterém byly pořízeny. Soubor typu PDF může obsahovat text i obrázky, přičemž tento formát zajišťuje, že se libovolný dokument na všech zařízeních zobrazí stejně. Vytvářet PDF dokumenty lze jak v komerčním softwaru Acrobat od Adobe, tak v dalších programech (často však pouze jako export do PDF).

Existují volně dostupné prohlížeče pro mnoho platforem, nejznámějším je prohlížeč Adobe Reader. Některé aktivní typy obsahu (například interaktivní formuláře, 3D grafika, videa, zvuk) nejsou v mnohých PDF prohlížečích podporované. PDF soubory mají .pdf příponu. PDF je otevřeným standardem a je snadno přenositelný (jeho reprodukce je nezávislá na použitém softwaru i hardwaru), i proto je velice rozšířený a hojně využívaný.

 

1. Zobrazení souboru

Příklady na otevření Dokument.pdf souboru
Příklad otevření prohlížeče objektu PmWebDir:
Otevře Web prohlížeč a zobrazí soubor Dokument.pdf, který je nabízen objektem PmWebDir.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.PmPanel.OpenView("/Web/WebDir", "target:_blank;", "file:Dokument.pdf");
Příklad otevření souboru pomocí metody ShellExecute pro čtení:
VBScriptVyber a zkopíruj do schránky

Pm.ShellExecute "open", "#data:Dokument.pdf", "", "#data:", 1

2. Tisk do souboru

V aplikaci PROMOTIC lze tisknout odesláním na virtuální tiskárnu (OS Windows 10 obsahuje "Microsoft Print to PDF"), která netiskne na fyzický papír, ale do souboru. V OS Windows 8, 7 a starších je nutné nainstalovat software třetích stran.
Tisk obrazu s výběrem tiskárny:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

pMe.Root.Print("");

3. Uložení do souboru PDF

wkhtmltopdf je nástroj příkazového řádku s open source kódem (LGPLv3), který slouží k vykreslení HTML do formátu PDF pomocí renderingového nástroje Qt WebKit. Nemá grafický interface (GUI). Tímto nástrojem je možné do PDF ukládat obsah webových obrazů PROMOTIC.
 
Poznámka: Tento nástroj zatím nedokáže uložit do PDF obsah prohlížeče trendů (křivky).
Uložení obrazu pomocí open source (LGPLv3) nástroje wkhtmltopdf do PDF:
Web stránka:
 
https://wkhtmltopdf.org/
 
Všechny soubory ke stažení:
 
https://wkhtmltopdf.org/downloads.html
 
Příklad povelu do příkazového řádku:
C:\Program Files\wkhtmltopdf\bin>wkhtmltopdf.exe --debug-javascript --javascript -delay 5000 --orientation Landscape http://localhost d:\pmc.pdfe.pdf
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice