Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

KeyVal - formát uložení pojmenovaných hodnot

Na mnoha místech v systému PROMOTIC je potřeba zadat v jednom textu více pojmenovaných hodnot. K tomuto účelu lze použít zde popsaný formát.

Formát je velmi podobný např. zápisu CSS stylů v HTML stránkách.

 
Syntaxe:
název1:hodnota1;název2:hodnota2; ...

Například: "Teplota:85;Tlak:1013.85;Vykon:56.5;"

 
- Název: představuje identifikátor hodnoty. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
- Hodnota: Je uvedena za dvojtečkou.
- Pokud hodnota je reálné číslo s desetinnou tečkou, pak desetinným oddělovačem musí být tečka.
- Hodnota může obsahovat znak dvojtečka.
- Hodnota nesmí obsahovat:
- Znak středník (;). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a s ("\s")
- Znak NewLine (0A hexa). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a n ("\n")
- Znak CarriageReturn (0D hexa). Musí se zaměnit za dva znaky: zpětné lomítko a r ("\r")
- Znak zpětné lomítko (\). Musí se zaměnit za dva znaky: 2x zpětné lomítko ("\\")

Tento formát lze použít např. v následujících případech:
- V konfigurátoru Parametry PROMOTIC objektu.
- V metodě OpenView v údaji sOptions nebo sParams.
- V objektu PmMap, v metodách mapSaveToString a mapLoadFromString.
- V objektu PmAlarmEvent v konfigurátoru Parametry zvuku.
- atd.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice