Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace počítače PC a OS Windows pro bezpečné provozování aplikací

Nároky systému PROMOTIC na HW:

Jakékoli PC, na kterém dobře funguje OS Windows 10/8/7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server, viz Novinky systému PROMOTIC.

Jeho výkon musí vyhovovat nárokům provozované aplikace.


Doporučené rozdělení disku pro systém PROMOTIC: umožňuje snadnou reinstalaci operačního systému bez ztráty dat
- Rozdělit disk alespoň na 2 oblasti (partitions):
1) systémovou oblast disku (C:\) - oblast do které se nainstaluje operační systém a programy
2) datovou oblast disku (D:\) - oblast do které se ukládají všechna data aplikace
- Používat NTFS souborový systém (tzn. nepoužívat systém FAT) pro systémovou i datovou oblast disku (nedochází k poškození souborů na disku při výpadku napájení počítače).

Dotyková obrazovka (touch screen):

Pokud je využívána dotyková obrazovka, pak je vhodné do aplikace PROMOTIC začlenit volání softwarové klavesnice, která umožní uživateli zadávat hodnoty bez potřeby fyzické klávesnice.

Viz: Jak používat klávesnici na obrazovce k zadávání hodnot myší (touchscreen).


Virtuální počítače:

Pro provoz aplikace na virtuálním počítači viz Systém PROMOTIC a virtuální počítače.


Vzdálená plocha Windows:

Pro provoz aplikace přes vzdálenou plochu viz Systém PROMOTIC a vzdálená plocha Windows.


Windows Update:

Viz: OS Windows aktualizace - nastavení.


OS Windows Embedded:

Viz: OS Windows Embedded a PROMOTIC.


SafeOper:

Pokud je požadováno, aby se uživatel nemohl dostat do OS Windows (tzn. aby nemohl například mazat soubory, hrát hry, atd.), pak je vhodné nainstalovat a použít PROMOTIC komponentu SafeOper.


Automatické přihlášení uživatele:

Dalším vhodným nastavením v OS Windows je automatické přihlášení uživatele do OS Windows. Při tomto nastavení pak například při startu (restartu) již počítač nebude vyžadovat zadávání uživatele a automaticky bez ptaní se nastaví zadaný uživatel. Toto nastavení provedete pro OS Windows 7/Vista/XP/Embedded/2003-12Server následovně:

V registrech Windows (do kterých se dostanete například programem regedit.exe) v sekci [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] nastavte (případně vytvořte) následující hodnoty typu REG_SZ:

- AutoAdminLogon=1
- DefaultPassword=Heslo uživatele
- DefaultUserName=Jméno uživatele
- DefaultDomainName=DomainUživatele (nezadávejte, pokud nepracujete s NT Domain security)

Po nastavení restartujte počítač.


Spouštění aplikace pod Windows uživatelem, který není administrátor:

Z bezpečnostního hlediska je velmi vhodné spouštět aplikaci v neadministrátorském režimu. Znamená to:

- Instalovat systém PROMOTIC pod uživatelem Administrator.
- Vytvořit nového Windows uživatele (např. s názvem Promotic) a zařadit ho například do skupiny Power User.
- Nastavit automatické přihlášení tohoto uživatele při startu OS Windows - viz pokyny výše.
- Editaci aplikace ve vývojovém prostředí PROMOTIC provádět pod uživatelem Administrator.

Protože je aplikace instalována pod uživatelem Administrator ale provozována pod uživatelem Promotic, musí být všechny soubory a složky aplikace přístupné uživateli Promotic pro čtení i zápis. Toto je splněno u souborového systému FAT32, kde nelze nastavovat práva u souborů a složek, ale u NTFS je nutno tuto podmínku zajistit (implicitně by nebyla splněna).

Pokud se nainstalují OS Windows na samostatný počítač (mimo doménu), pak OS Windows použijí zjednodušený model zabezpečení. U souborů a složek pak nelze ručně nastavovat uživatelská přístupová práva, ale existuje sdílená složka Windows (C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty), která má práva přednastavena tak, že složky a soubory v ní umístěné, jsou přístupné všem Windows uživatelům pro čtení i zápis. Z tohoto důvodu je vhodné umístit aplikaci, včetně složky s datovými soubory aplikace, do této sdílené složky.

Pokud jsou OS Windows zařazeny do domény, pak lze aplikaci nainstalovat kamkoliv, ale je nutno u složek a souborů aplikace povolit uživateli Promotic čtení i zápis a složku systému PROMOTIC (C:/Pm) a všechny její podsložky povolit jen pro čtení. V případě nutnosti se dá zjednodušený model zabezpečení sdílení souborů u OS Windows, které nejsou v doméně, vypnout pomocí 'Místních zásad zabezpečení' počítače.

Všechny tyto body nesouvisí s aplikací PROMOTIC. Je to jen nastavení OS Windows. Aplikace PROMOTIC se proto nemusí nijak měnit.


OS Windows bez pracovní plochy:

V OS Windows lze také nastavit, aby vůbec nebyla spuštěna pracovní plocha Windows a místo ní aby byla spuštěna aplikace PROMOTIC. Při tomto nastavení však již nelze využívat OS Windows běžným způsobem a tento systém je "degradován" pouze pro běh aplikace PROMOTIC. Toto nastavení provedete následovně:

- V registrech Windows (do kterých se dostanete například programem regedit.exe) v sekci [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] nastavte (případně vytvořte) hodnotu RunLogonScriptSync=1
- Vytvořte ve složce WindowsNT\System32\Repl\Import\Scripts soubor například logon.bat (pokud složky neexistují, pak je nutno je vytvořit)
- Obsah logon.bat, například:
@ echo off
C:
cd C:\PmProj\Test
C:\Pm\Promotic.exe C:\PmProj\Test\Test.pra
- Ve vlastnostech automaticky přihlašovaného uživatele nastavte vlastnost profile na logon.bat

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice