Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Dohled A-RCMS - AČR

Technické prostředky: PC Windows 7, 1 x server, 1 x client, 2 x Web klient
Řídicí stanice: SNMP, WMI, ICMP protocol
Název firmy: AČR
Stručný popis aplikace: Úkolem systému A-RCMS (Dohled IP) je:
Monitorování serverů a pracovních stanic
- Hardware (CPU, paměť, disky)
- Software (služby operačního systému, aplikace)
- Monitorování a ovládání inteligentních síťových prvků prostřednictvím SNMP rozhraní
- Nepřetržité monitorování dostupnosti síťových prvků prostřednictvím ICMP protokolu (ping)
- Monitorování systémových zdrojů prostřednictvím WMI rozhraní
- Přístup k monitorovaným zařízením prostřednictvím Web rozhraní
- Přístup k detailním informacím monitorovaných zařízení
Datum uvedení do provozu: 12/2012
Realizace RSI SOFT s.r.o. www.rsi-soft.cz
 
Dohledové pracoviště A-RCMS je koncipováno jako systém pro monitorování komunikační infrastruktury. Je určeno jako podpora administrátorům při monitorování a řízení svěřených systémů. Ve své serverové i klientské části využívá OS Windows (XP a vyšší).
 
Aplikaci dohledu je možné rovněž spustit prostřednictvím Web rozhraní systému z libovolného počítače, který má přístup na řídící server dohledového systému. Web klient může využívat libovolný internetový prohlížeč.
 
Celkový přehled monitorovaných systémů je v tzv. Přehledové obrazovce, kde jsou zobrazena veškerá dohlížená zařízení. Stav jednotlivých zařízení je zde zobrazen z pohledu provozuschopnosti jednotlivých zařízení. Ikony zařízení obsahují vhodný obrázek.
 
Všechny důležité události jsou monitorovány a při překročení stanovených mezí, je upozorněna obsluha (administrátor). Veškerá monitorovaná data jsou ukládána do databázového SQL serveru tak, aby bylo možné v případě poruchy analyzovat její příčinu.
 
Zobrazení detailu monitorovaného zařízení
 
Chybám a poruchám na systémech se dá předcházet, když technická obsluha může reagovat dříve, než dojde k poruše systému.
 
Podrobné reference aplikací systému PROMOTIC
Navigace:
 
 
- Dohled A-RCMS - AČR
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice