Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Download ovládače HW klíče HASP

Download ovládače HW klíče HASP:

DriverHWkey_4.104.5.24 do verze Promotic 7.3.8 5 MB
Download
DriverHWkey_6.51 od verze Promotic 7.3.9 14 MB
Download
DriverHWkey_7.41 od verze Promotic 7.3.9 a OS Windows Vista a vyšší 15 MB
Download
DriverHWkey_XPE_5.95 pouze pro OS Windows XP embeded 5 MB
Download
 
Při instalaci starších verzí systému PROMOTIC (Promotic6sp14 a předchozích) na nové počítače s OS Windows XP sp2/Server 2003/Vista dochází k selhání instalace ovládače hardwarového klíče. Po takto provedené instalaci je proto nutné provést upgrade tohoto driveru.
 
Doporučujeme tento postup:
- Stáhněte si aktualizovaný driver
- Před jeho instalací proveďte odinstalaci původního driveru. Z příkazového řádku zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC (standardně C:\Pm) a k driveru HW klíče hinstall s parametrem -r (například takto: C:\Pm\hinstall -r) a spustěte.
- Pak spuštěte instalaci staženého aktualizovaného ovádače. Zadejte cestu ke složce systému PROMOTIC. Instalace provede zkopírování aktualizovaných souborů ovládače a následně spustí zavedení nových driverů do systému. Výsledek bude oznámen v informačním okně.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice