Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Základní ovládání editoru skriptů

Editor skriptů je specializovaný textový editor s podporou pro zápis skriptů, jako je barevné zvýraznění kódu a funkce PmAutocomplete - Automatické dokončování textu pro automatické doplňování textu.
 
Klávesové zkratky pro přesun kurzoru:

Poznámka: Přesunuje-li se kurzor klávesovou zkratkou současně s klávesou Shift, potom dochází k přesunu kurzoru a současnému označování textu.

- <šipka vlevo>: kurzor o znak doleva
- <šipka vpravo>: kurzor o znak doprava
- <šipka nahoru>: kurzor o řádek nahoru
- <šipka dolů>: kurzor o řádek dolů
- <Home>: kurzor na začátek řádku
- <End>: kurzor na konec řádku
- <PageUp>: kurzor o stránku zpět
- <PageDown>: kurzor o stránku vpřed
- <Ctrl-Left>: kurzor o slovo zpět
- <Ctrl-Right>: kurzor o slovo vpřed
- <Ctrl-Home>: kurzor na začátek stranky
- <Ctrl-End>: kurzor na konec stránky
- <Ctrl-PageUp>: kurzor na začátek celého skriptu
- <Ctrl-PageDown>: kurzor na konec celého skriptu
 
Klávesové zkratky ostatní:
- <Ctrl-W>: Skript průvodce
- <Ctrl-mezerník>: Spuštění funkce PmAutocomplete - Automatické dokončování textu
- <Ctrl-S>: (Save) Uložit editovaný skript
- <Ctrl-F>: (Find) Najde ve skriptu výskyt(y) označeného nebo zadaného textu
- <Ctrl-H> nebo <Ctrl-R>: (Replace) Nahradí ve skriptu hledaný text jiným textem
- <Ctrl-Z> nebo <Ctrl-Backspace>: (Undo) Vrátí zpět předchozí editační operaci
- <Ctrl-Y>: (Redo) Znovu obnoví editační operaci vyvolanou funkcí Zpět
- <F1>: Zobrazí nápovědu
- <F3>: Nalezení dalšího výskytu naposledy hledaného textu (bez vyhledávacího okna)
- <F11>: Zobrazí editor přes celou plochu monitoru
- <Ctrl-C> nebo <Ctrl-Ins>: Kopíruje do schránky označený text
- <Ctrl-V> nebo <Shift-Ins>: Vloží na označenou pozici text ze schránky
- <Ctrl-X>: Vyjme a vloží do schránky označený text
- <Ctrl-P>: Tisk skriptu s oknem výběru tiskárny
- <Tab>: Posune označený blok vpravo
- <Shift-Tab>: Posune označený blok vlevo
- <Ctrl-[+]>: Zvětšení písma editoru
- <Ctrl-[-]>: Zmenšení písma editoru
- <Esc>: Jestliže je editor zobrazen přes celou plochu monitoru, pak přepne do klasického zobrazení.
 
Klávesové zkratky pro myš:
- <Ctrl-kolečko myši>: Zvětšení, nebo zmenšení písma editoru
- <dvojklik myší>: Výběr celého slova na kterém je kurzor
 
Lokální menu editoru skriptů:
- Skript průvodce ... (Ctrl+W): Průvodce tvorby částí skriptu
- Canvas editor ... (Ctrl+L, Ctrl+E): Otevře editor malování pro objekt PmiCanvas.

- Test skriptu (Ctrl+L, Ctrl+T): Provede syntaktickou kontrolu skriptu (tzn. kontrolu algoritmu který je napsán v tomto editoru). Provede se jen základní kontrola na správnost umístění slov jazyka VBScript. Při tomto testu se neprovádí kontrola zda skutečně existují volané objekty, metody, vlastnosti, proměnné, atd.

- Zakomentářovat blok (Ctrl+L, Ctrl+C): Na začátek každého označeného řádku bloku se vloží znak komentáře. Viz VBScript příkaz Rem.
- Odkomentářovat blok (Ctrl+L, Ctrl+U): Ze začátku každého označeného řádku bloku se odmaže znak komentáře (není-li tam, nestane se nic)
- Posunout blok vpravo (Tab): Posune označený blok vpravo
- Posunout blok vlevo (Shift+Tab): Posune označený blok vlevo

- Najít ... (Ctrl+F): Najde ve skriptu výskyt(y) označeného nebo zadaného textu
- Nahradit ... (Ctrl+R): Nahradí ve skriptu hledaný text jiným textem

- Vyjmout (Ctrl+X): Vyjme a vloží do schránky označený text
- Kopírovat (Ctrl+C): Kopíruje do schránky označený text
- Vložit (Ctrl+V): Vloží na označenou pozici text ze schránky

- Zpět (Ctrl+Z): Vrátí zpět předchozí editační operaci
- Znovu (Ctrl+Y): Znovu obnoví editační operaci vyvolanou funkcí Zpět

- Celoobrazovkový režim (F11): Zobrazí editor přes celou plochu monitoru
- Tisk ... (Ctrl+P): Tisk skriptu s oknem výběru tiskárny

- Nápověda: Zobrazí nápovědu

- Nastavení editoru skriptu ...: Nastavení editoru skriptu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice