Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vytvoření a vyhodnocení makro výrazu

Popis:
Toto okno je dostupné z editoru skriptu klávesou vyvolávající lokální menu nebo stiskem pravé klávesy myši vyběrem položky Skript průvodce ...:

/Základní ovládání editoru skriptů/Skript průvodce/Makro výraz

Konfigurační položky:
Makro výraz
Přiřadit do proměnnéPřiřadí zadanou hodnotu do zvolené proměnné
ProměnnáNázev vytvořené proměnné Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.
Vytvořit proměnnouZaloží proměnnou ve skriptu
Vyhodnotit pomocí metody Pm.EvalMacro
Vyhodnotit pomocí #pragma variable
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice