Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmRtManager - správce běžících aplikací

Komponenta správce běžících aplikací PmRtManager je samostatným programem PmRtManager.exe, nainstalový současně se systémem PROMOTIC (do podadresáře \Tools\PmRtManager). Konfigurace programu se čte ze souboru PmRtManager.ini. Tato komponenta je funkční zdarma.
 
Správce běžících aplikací PmRtManager má dvojí funkčnost:

PmRtManager jako WatchDog

PmRtManager zajišťuje spuštění požadovaných aplikací při startu počítače. Pokud přestane některá z běžících aplikací fungovat nebo je zastavena, je schopen restartovat tuto aplikaci, případně celý počítač. Viz PmRtManager jako WatchDog.

PmRtManager jako služba

PmRtManager může běžet buď jako služba OS Windows nebo jako obyčejná aplikace. Pokud běží správce běžících aplikací jako služba, potom i jím spouštěné aplikace běží jako služba. Pokud běží správce běžících aplikací jako normální aplikace, potom i jím spouštěné aplikace běží jako normální aplikace. Viz PmRtManager jako služba.
Upozornění!
Činnost PmRtManager lze monitorovat přes Web rozhraní implicitně na adrese http://ip:81/info.html. Aby šel program PmRtManager spustit, musí mít oprávnění OS Windows pro spuštění služby Web serveru na daném portu. Oprávnění má program spuštěný jako správce. Pro jiného Windows uživatele je nutné povolit spuštění Web serveru na daném portu, nejlépe pomocí utility PmHttpConfig.exe. V horní části okna (Permissions to run PROMOTIC Web servers) je potřeba přidat adresu Web serveru (implicitně ve tvaru http://+:81/) a v záložce Permissions přidat Windows uživatele, pod kterým bude PmRtManager spouštěn a u uživatele všechno povolit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice