Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Komunikace protokolem IEC 62056

Norma IEC 62056 definuje komunikační protokol, který je určen pro měření elektrické energie, výměnu dat pro odečet elektroměru, řízení tarifu a regulaci zátěže.
 
Protokol má pět komunikačních módů (A, B, C, D, E) a elektroměr je může i nemusí podporovat.
- V módu A, B, C je řídicí systém aktivní (Master) a elektroměr je pasivní (Slave).
- V módu E funguje řídicí systém jako klient a elektroměr funguje jako server.
- V módu D je přenos dat jednosměrný a umožňuje pouze odečet.
 

PROMOTIC komunikační ovladač PmIEC62056:

Nejvhodnějším řešením pro IEC 62056 komunikaci v aplikaci PROMOTIC je použít PROMOTIC ovladač:

PmIEC62056 - Ovladač pro komunikaci protokolem normy IEC 62056

Komunikace pomocí OPC serveru

Pro komunikaci protokolem IEC 62056 se systémem PROMOTIC lze použít OPC servery dodávané jinými firmami.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice