Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OPC UA Gateway - Instalace a nastavení

Software OPC UA Gateway se skládá ze samotného OPC UA GW a jeho konfiguračního nástroje "UaGateway Configuration", které jsou obsažené v jednom instalačním balíku. Po instalaci jsou dostupné dva nástroje:
UaGateway Administration - slouží k nastavení vlastní OPC UA Gateway a správě certifikátů
UaGateway Configuration - slouží k nastavení přístupu OPC UA Gateway k příslušným OPC UA serverům
 
Instalace:
- OPC UA GW je nutné nainstalovat včetně části Third-Party, které obsahuje podporu pro klasické OPC. Instalace umožní povolit přednastavený port (4850) ve firewallu.
 
Nástroj UaGateway Administration
 
Tento nástroj slouží k nastavení samotného OPC UA Gateway, umožňuje správu certifikátů atd.
- po instalaci (automaticky) dojde ke spuštění nástroje UAGateway Administration.
- při jeho prvním spuštění dojde k vyvolání dialogu pro vytvoření certifikátu nejdříve pro aplikaci UA Gateway
- po vytvoření certifikátu pro UA Gateway dojde k vyvolání dialogu k vytvoření certifikátu pro aplikaci UaGateway Configuration.
- takto vytvořený certifikát pro UaGateway Configuration se automaticky nastaví jako důvěryhodný pro OPC UA Gateway (možno ověřit v nástroji UaGateway Administration v záložce "Cerfiticates").
- je nutné nastavit, pod kterým uživatelským účtem má být služba OPC UA GW spouštěna (Pozor: účet musí mít heslo).
- v záložce Channels je možné v OPC UA Gateway zpřístupnit různé druhy napojení na OPC servery: OPC UA servery, klasické OPC DA, OPC AE, OPC HDA
 
Nástroj UaGateway Configuration
 
Po tomto úvodním nastavení je možné spustit nástroj UaGateway ConfigurationTool, ve kterém je možné nastavit, ke kterým OPC UA serverům se bude připojovat UA Gateway.
 
Připojení k OPC UA Gateway
- přidat nový UaGateway (volbou "Add" v menu UaGateway).
- v okně pro přidání UaGateway dvojklikem otevřete dialog pro zadání adresy a portu (standardně opc.tcp://localhost:4850).
 
- ze seznamu možností připojení vyberte příslušnou položku (pokud je adresa zadaná správně a UaGateway je spuštěna, zobrazí se seznam možností připojení).
- pro ladění a testy vyberte položku bez zabezpečení (None - None)
- pro reálné nasazení doporučujeme vybrat položku s vysokým zabezpečením (např. Basic256 - Sign & Encrypt)
 
- zatrhněte "Connect Automatically" a potrvďte OK.
 
Tím se připojíte k OPC UA Gateway a můžete přistoupit k nastavení serverů, ke kterým se OPC Gateway bude moci připojovat.
 
Nastavení připojení k OPC UA serverům
 
- v okně "Device Address Space" vyberte položku OPC UA servers
- v pravé části okna klikněte na tlačítko "Add server"
 
- v otevřeném dialogovém okně pro přidání UA serveru dvojklikem otevřete dialog pro zadání adresy a portu OPC UA serveru (dodržujte velká/malá písmena v názvu).
 
- ze zobrazeného seznamu možností připojení k OPC UA serveru vyberte odpovídající volbu (doporučujeme vybrat možnost s vysokým zabezpečením, např. "Basic256 - Sign & Encrypt").
 
- OPC UA Gateway může fungovat i opačným směrem, tzn. z OPC na OPC UA (použitím dvou OPC UA GW také jako tunel pro klasické OPC v případě problémů se síťovým OPC)
 
Nastavení certifikátu na OPC UA serveru
 
Pokud certifikát OPC UA Gateway není pro UA server důvěryhodný, pak se v okně zobrazujícím stav serveru ("Server Status") zobrazí hlášení "Lost connection, trying reconnect".
 
- pro vyřešení tohoto problému je nutné na straně OPC UA serveru nastavit certifikát použitý pro UA Gateway jako důveryhodný
- certifikát OPC UA Gateway se na straně serveru objeví v seznamu odmítnutých certifikátů, je potřeba ho přenést do důvěryhodných certifikátů
- (např. u Unified Automation OPC UA Demo serveru přenést příslušný certifikát ze složky "Users\All users\Unified Automation\UaAnsiServer\pki\rejected" do složky "Users\All users\Unified Automation\UaAnsiServer\pki\trusted\certs").
- po nastavení certifikátu jako důvěryhodného na serveru OPC UA se změní stav OPC UA serveru v okně na "Connected".
- pokud je stav serveru "Connected" je zprovozněná komunikace OPC UA server OPC UA Gateway a nyní je možné na daném počítači vytvořit aplikaci se standardní OPC komunikací, kde jako OPC server se vybere "OPC UA Gateway".
 
OPC UA GW výrobce (i celosvětový prodejce):
 
Web: www.unified-automation.com
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice