Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtWriteAction

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtWriteAction - Rozšíření o vyvolávaní události během zápisu do hodnoty
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "wact".

Událost "onItemBeforeWrite"Volba, kdy se má volat událost onItemBeforeWrite.

Doporučuje se využívat tuto událost pouze pro speciální nezbytně nutné případy. Při povolení této události se pak totiž zápis hodnoty provádí asynchronně, tzn. vyvolání této události a skutečný zápis do proměnné se neprovede ihned ale později až po ukončení aktivního skriptu.

NIKDY nevolat pro tuto položku
volat před KAŽDOU ZMĚNOU hodnoty této položky
volat před KAŽDÝM ZÁPISEM do této položky
Událost "onItemAfterWrite"Volba, kdy se má volat událost onItemAfterWrite.
NIKDY nevolat pro tuto položku
volat po KAŽDÉ ZMĚNĚ hodnoty této položky
volat po KAŽDÉM ZÁPISU do této položky
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření datové položky objektu PmData.
 
Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například když objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis či změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné jen v tom případě, když například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Parametr pEvent.NewVal je v události onItemBeforeWrite určen pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.

Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například když objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis či změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné jen v tom případě, když například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Parametr pEvent.NewVal je v události onItemBeforeWrite určen pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.

Upozornění: Pokud je povoleno volání události onItemBeforeWrite, je tato událost pro tuto proměnnou zavolána vždy těsně před zápisem nebo před změnou hodnoty proměnné. Neuvážené povolení pro všechny proměnné může způsobit zbytečnou časovou zátěž pro procesor. Například když objekt obsahuje 1000 proměnných a každá má povoleno volání, pak zapsáním nových hodnot do všech proměnných objektu může způsobit, že se 1000 krát zavolá událost onItemBeforeWrite (pokaždé s jiným parametrem pEvent.Item). Je také lepší (pokud už se má reagovat na zápis či změnu proměnné) povolit událost onItemAfterWrite místo onItemBeforeWrite. Povolit onItemBeforeWrite je tedy užitečné jen v tom případě, když například potřebujete testovat zapisovanou hodnotu a v případě nutnosti ji změnit (filtrovat). Parametr pEvent.NewVal je v události onItemBeforeWrite určen pro čtení i zápis a lze proto v události vnutit jinou hodnotu, než jaká se skutečně zapisuje.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice