Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfigurace datového rozšíření: ExtEvent

Popis:
Konfigurace datového rozšíření ExtEvent - Rozšíření o generování eventů
Konfigurační položky:
Identifikátor datového rozšířeníSystémový text (bez mezer a diakritiky). Slouží pro jednoznačnou identifikaci datového rozšíření v dané datové položce (např. pro vlastnost Extension).

Přednastavená hodnota je "ev".

Cílový objekt (PmAlarmEvent) Cesta k cílovému objektu příslušného typu, do kterého se má datová proměnná registrovat. Objekt lze vybrat také pomocí tlačítka vpravo.

Pro zadání lze použít Makro výraz, výsledkem musí být NELOKALIZOVANÁ cesta k Promotic objektu (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Vzor eventuJednoznačný textový identifikátor alarmu/eventu typu Vzor (viz konfigurátor "Vzor pro dynamicky vytvářené položky"), jejíž konfigurace se použije.
Automaticky generovaný identifikátor eventuPokud zatrženo, bude identikátor alarmu vytvořen systémem automaticky (_autoN).
Identifikátor eventuRučně zadaný identifikátor alarmu.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmAlarmEventItem.Id.

Zdroj eventu (source)Text, označující logické umístění alarmu/eventu v technologii. Má stejný význam jako konfigurátor Zdroj (source) pro samostatně konfigurované alarmy/eventy.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při volání metody). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Popis eventu definován zde (jinak ze vzoru)Pokud zatrženo, popis eventu se zadává v následujícím konfigurátoru. Jinak se použije popis eventu ze vzoru eventu.
Popis eventu (desc)

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při volání metody). Upozornění: Pro zadání nelze použít Makro výraz $vb.

Typ hodnotyZpůsob, jak získat hodnotu pro vyhodnocení (testování):
0 - celá hodnota - Použije se celá hodnota.Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
1 - určený bit - Použije se hodnota určeného bitu.Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
3 - JavaScript výraz - Použije se hodnota určená JavaScript výrazem.Nenulová hodnota znamená true a nulová hodnota znamená false.
Určení čísla bitu pro testováníJestliže je nastaveno "1 - určený bit", potom slouží k určení indexu konkrétního bitu. Bit se určuje svým pořadím, kdy nejnižší bit má číslo 0.
JavaScript výrazJestliže je nastaveno "3 - JavaScript výraz", potom slouží k určení vlastního JavaScript výrazu. JavaScript výraz má k dispozici dva parametry:
pVal: Hodnota proměnné Var.Value pro rychlé použití ve výrazu.
pDE: Odkaz na objekt datového rozšíření (pro získání ostatních hodnot z datového rozšíření nebo z proměnné).
Event aktivovat přiUrčení, kdy aktivovat event.
Při každém zápisu - Event bude aktivován při každém zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit).
Při každé změně - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně.
Při každé změně na true - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně na true (nenulová hodnota).
Při každé změně na false - Event bude aktivován, pokud při zápisu do proměnné (celá hodnota nebo určený bit) dojde k její změně na false (nulová hodnota).
Poznámka:
Toto konfigurační okno lze otevřít z konfigurátoru Datová rozšíření datové položky objektu PmData.
 
Upozornění!K vytvoření vlastního popisu eventu (desc) lze použít Makro výraz, který je vyhodnocován při KAŽDÉ aktivaci eventu. Makro výraz $.expr zpřístupňuje skriptovací rozhraní vlastního datového rozšíření pomocí proměnné pDE. Vlastnost pDE.var zpřístupňuje objekt Var. Toto umožňuje vytvářet popis eventu, který může být různý při každé aktivaci, a dokonce v sobě může obsahovat i název, aktuální hodnotu proměnné, atd. (pDE.var.Name, pDE.var.Value). Viz příklady.
Příklad1:
Vygenerování eventu z proměnné Var typu String při každém zápisu tak, že v popisu eventu bude řetězec zapsaný do proměnné. Uveden bude Makro výraz pro konfigurátor Popis eventu (desc).
  $.expr(pDE.var.Value)
Příklad2:
Vygenerování eventu z proměnné Var typu Single při každém zápisu tak, že v popisu eventu bude lokalizovaný řetězec, oddělovač a aktuální hodnota zapsaná do proměnné. Uveden bude Makro výraz pro konfigurátor Popis eventu (desc).
  $.join($.text("sys","description"),": ",$.expr("pDE.var.Value"))
nebo na ExtSubVar
  $.join($.text("sys","description"),": ",$.expr("pDE.var.Extension('sv').Value"))
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice