Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Události - záložka objektu PmObject

Popis:
Záložka slouží k definování algoritmů daných událostí. Algoritmus bude proveden právě tehdy, až nastane událost, které je algoritmus přiřazen. Algoritmy se v této záložce píší textově v syntaxi jazyka VBScript. Záložka je společná pro více objektů, ovládání viz Základní ovládání editoru skriptů. Společný popis je v objektu PmObject.
Konfigurační položky:
UdálostiSeznam událostí objektu. Po vybrání události lze definovat script, který má být po inicializaci této události proveden. Události daného objektu jsou popsány v popisu konkrétní záložky Události konkrétního Promotic objektu. Stisknutím klávesy F1 se vyvolá nápověda pro vybranou událost.
ParametrySeznam parametrů scriptu. Každý parametr reprezentuje danou hodnotu. Například hodnotou parametru pMe je reference na Promotic objekt vlastnící záložku Události, ve které je tento parametr definován. Parametry dané záložky Události jsou popsány v popisu konkrétní záložky Události konkrétního Promotic objektu.
Editace Kliknutím na toto tlačítko lze otevřít editační okno scriptu sloužící pro pohodlné definování scriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb scriptu).
Parametry společné všem událostem:
pMeReference na Promotic objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEventReference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.

Pokud je potřeba pro danou události něco blíže určit, pak jsou tyto informace dostupné jako vlastnosti objektu pEvent a tyto vlastnosti jsou v editoru scriptu vypsány.

Mnoho událostí žádné dodatečné informace nepotřebují, tehdy objekt pEvent nemá žádné vlastnosti a je bezvýznamný. Některé události (např. událost PmRoot.onKeyPress) však dodatečné informace potřebuje (např. informace u kódu stisknuté klávesy). V tomto případě lze tuto informaci zjistit z vlastnosti pEvent.Code.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice