Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WebClientIsReady - vlastnost objektu PmData

Popis:
Zjištění zda je objekt připraven zapisovat/číst do Web serveru. V tomto případě je tedy objekt PmData Web klientem.
Syntaxe:
WebClientIsReady As Boolean
Volání:
b = oData.WebClientIsReady
Hodnoty:
true - objekt je připraven přenášet Web data (tzn. lze volat metodu ReadFromWeb nebo WriteToWeb)
false - objekt není připraven přenášet data (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Objekt se voláním metod ReadFromWeb nebo WriteToWeb dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a vlastnost WebClientIsReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. po vyvolání události onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a WebClientIsReady vrací hodnotu true.
Příklad:
If oData.WebClientIsReady Then
  oData.ReadFromWeb "http://compX/temperatures/data.xml?fmt=purevalue"
Else
  Pm.Debug "WebClient is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice