Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SocketClientIsReady - vlastnost objektu PmData

Popis:
Zjištění zda je objekt připraven zapisovat/číst přes Sockety. V tomto případě je tedy objekt PmData Socket klientem.
Syntaxe:
SocketClientIsReady As Boolean
Volání:
b = oData.SocketClientIsReady
Hodnoty:
true - objekt je připraven přenášet data přes Socket (tzn. lze volat metodu ReadFromSocket nebo WriteToSocket)
false - objekt není připraven přenášet data (ještě se přenáší data od předchozího volání zmíněných metod)
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení. Objekt PmData se voláním metod ReadFromSocket nebo WriteToSocket dostane do stavu přenášení dat. Po dobu přenosu nelze nad objektem volat znovu tyto metody a metoda SocketClientIsReady tehdy vrací hodnotu false. Po ukončení přenosu (tzn. po vyvolání události onEndOfTransfer) již opět metody lze volat a SocketClientIsReady vrací hodnotu true.
Příklad:
If oData.SocketClientIsReady Then
  oData.ReadFromSocket
Else
  Pm.Debug "SocketClient is not ready (is still active)"
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice