Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmCommData (Data komunikace)

Popis:
Viz: PmCommData - Podrobný popis objektu
 
Objekt slouží k definici skupiny dat, které se budou přes danou komunikací číst a/nebo zapisovat.
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject
Vlastnosti a metody:
AutoSendEnabled Povolení/zákaz automatického záslání při zápisu do položky
Count Počet proměnných v objektu
GetCount Zjištění počtu přenosů
GetSpecParam Zjistí některé hodnoty v konfigurátoru Speciální parametry
Item Přístup k proměnným typu Var tohoto objektu
ItemEx Přístup k proměnným typu Var tohoto objektu
LastErr Hodnota chyby (error) posledního přenosu komunikační zprávy
LastTextErr Textový popis chyby posledního přenosu zprávy
Refresh Čtení všech hodnot skupiny dat
SetSpecParam Nastaví některé hodnoty v konfigurátoru Speciální parametry
UpdateEnabled Povolení/zákaz automatického obnovování dat
UpdateRate Minimální obnovovací rychlost v milisekundách
Události:
onDataReceive Vyvolá se po přijmu dat z komunikace
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Definice parametrů skupiny komunikačních dat
Data Definice dat komunikační skupiny
Seznam podobjektů:
Var(Proměnná) Objekt reprezentuje jednu proměnnou objektu
ExtComm Rozšíření o napojení na objekt PmCommData
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice