Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetProtParam - metoda objektu PmComm

Popis:
Metoda umožňuje změnit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru PmComm > Parametry > Parametry protokolu.
Syntaxe:
SetProtParam(sParam As String, Value As Variant) As Boolean
Volání:
oComm.SetProtParam sParam, Value
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"CommunityRO" - Hodnotou parametru je String - Název komunity pro ReadOnly.

Tento parametr lze použít u ovladače: PmSNMP.

"CommunityRW" - Hodnotou parametru je String - Název komunity pro ReadWrite.

Tento parametr lze použít u ovladače: PmSNMP.

Value(Variant) Hodnota parametru.
Vrácená hodnota:
true - při úspěchu
false - při chybě
Příklad:
Změní parametr "Název komunity pro ReadOnly" na hodnotu "publicXX"
oComm.SetProtParam "CommunityRO", "publicXX"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice