Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

IsConnected - vlastnost objektu PmComm

Popis:
Zjištění, zda je objekt PmComm pro Ethernet nebo seriovou komunikaci připojen.
Syntaxe:
IsConnected As Boolean
Volání:
b = oComm.IsConnected
Hodnoty:
true - komunikace je připojena
false - komunikace je odpojena
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
- pro Ethernet TCP se vrací příznak, že je navázáno TCP spojení.
- pro Ethernet UDP se vrací příznak, že je pouze komunikace povolena (pro UDP se nenavazuje spojení).
- pro sériovou linku se vrací příznak, že je otevřen sériový port.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice