Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProtParam - metoda objektu PmComm

Popis:
Metoda umožňuje zjistit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru PmComm > Parametry > Parametry protokolu.
Syntaxe:
GetProtParam(sParam As String) As Variant
Volání:
val = oComm.GetProtParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"ProtType" - Hodnotou parametru je String.

Tento parametr lze použít u ovladače PmSNMP: Určuje verzi SNMP a další parametry této verze. Viz Změny parametrů SNMP protokolu.

Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Příklad:
Zjistí hodnoty parametrů protokolu ovladače PmSNMP.
sVal = oComm.GetProtParam("ProtType")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice