Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetProtParam - metoda objektu PmComm

Popis:
Metoda umožňuje zjistit některé hodnoty, které se nastavují v konfigurátoru PmComm > Parametry > Parametry protokolu.
Syntaxe:
GetProtParam(sParam As String) As Variant
Volání:
val = oComm.GetProtParam(sParam)
Parametry:
sParam(String) Název parametru.
"CommunityRO" - Hodnotou parametru je String - Název komunity pro ReadOnly.

Tento parametr lze použít u ovladače: PmSNMP.

"CommunityRW" - Hodnotou parametru je String - Název komunity pro ReadWrite.

Tento parametr lze použít u ovladače: PmSNMP.

Vrácená hodnota:
Hodnota parametru sParam.
Příklad:
Zjistí hodnotu parametru "Název komunity pro ReadOnly"
val = oComm.GetProtParam("CommunityRO")
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice