Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmComm (Komunikace)

Popis:
Viz: PmComm - Podrobný popis objektu
 
Objekt zajišťuje komunikaci s jinými počítači (většinou s technologickými počítači typu PLC) přes Ethernet nebo přes sériovou linku (COM1, COM2,...).
 
V objektu PmComm lze založit jeden nebo více objektů PmCommMsg nebo PmCommData. Tento objekt lze založit v objektu PmRoot, PmFolder a PmPrototype. V těchto objektech jich může být založeno více.

Objekt PmComm je vázán na zakoupení licence pro příslušný komunikační ovladač - viz Seznam komunikačních ovladačů.

Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmObject
Vlastnosti a metody:
BaudRate Komunikační rychlost sériové linky
ByteSize Počet datových bitů sériové linky
ClosePort Zavření sériového/ethernet portu
Dtr Hodnota signálu DTR sériové linky
GetCount Zjištění počtu přenosů
GetProtParam Zjistí některé hodnoty v konfigurátoru Parametry protokolu
IsConnected Zjištění, zda je Ethernet nebo sériová komunikace připojena
OpenPort Otevření sériového/ethernet portu
Parity Hodnota parity přenosu sériové linky
Rts Hodnota signálu RTS sériové linky
SetProtParam Nastavuje některé hodnoty v konfigurátoru Parametry protokolu
StopBits Počet stopbitů sériové linky
Události:
onConnect Vyvolá se po úspěšném navázání spojení
onDisconnect Vyvolá se po zavření spojení
Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného objektu v XML formě
Události Definice algoritmů událostí objektu
Parametry Nastavení komunikačního protokolu a jeho parametrů
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice