Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmComm - Podrobný popis objektu

Viz: Objekt PmComm
 
V aplikaci lze použít objekt PmComm vícekrát a může být i nakonfigurován vícekrát se stejným protokolem (ovladačem).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

 
Objekt PmComm určuje, přes který port a jakým protokolem se budou požadovaná data přenášet. Požadovaná data pro přenos se pak definují ve vnořených objektech PmCommMsg nebo PmCommData.
 
Porovnání objektu PmCommMsg a PmCommData:
- Objekt PmCommMsg:
- je "nízkoúrovňový" v tom smyslu, že tvar dat v tomto objektu se tvoří v závislosti na typu komunikační zprávy definované daným protokolem. Pokud chcete například přijímat registry i čítače, pak se musí vytvořit dva objekty PmCommMsg, protože daný protokol nepodporuje příjem registrů i čítačů v jedné zprávě.
- lze použít pro všechny ovladače kromě ovladače PmS7.
- Objekt PmCommData:
- je proti objektu PmCommMsg na vyšší úrovni, protože data v tomto objektu nejsou závislá na protokolu. Lze v jednom objektu například definovat data přo čítače i registry a objekt sám inteligentně tyto data při komunikaci sestavi do komunikačních zpráv.
- lze zatím použít pouze pro ovladače: PmModbusMr, PmS7, PmSBUS, PmMBus, PmIEC8705, PmMelsecQA, PmMelsecFXS, PmABradleyDF1, PmFatek a PmTeco. Pro některé ovladače objekt PmCommData nelze použít z principu (např. pro ovladač PmChar, protože tento uživatelsky sestavovaný protokol nemá žádnou obecnou adresaci a je jen na uživateli, jakou zprávu sestaví pomocí objektu PmCommMsg).
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice