Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ax události - záložka objektu PmActiveX

Popis:
Záložka slouží k definování algoritmů událostí daného ActiveX objektu. Algoritmus bude proveden právě tehdy, až nastane událost, které je algoritmus přiřazen. Algoritmy se v této záložce píší textově v syntaxi jazyka VBScript. Ovládání viz Základní ovládání editoru skriptů.
Konfigurační položky:
Události Seznam událostí ActiveX objektu. Po vybrání události lze definovat script, který má být po vyvolání této události proveden.
Parametryseznam parametrů ActiveX události.
Editace kliknutím zde lze otevřít editační okno scriptu sloužící pro pohodlné definování scriptu (okno je přes celou obrazovku, ve spodní části okna jsou zobrazeny souřadnice kursoru, což je výhodné při hledání chyb scriptu).
Parametry společné všem událostem:
pMeReference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice