Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

TitlePos - vlastnost objektu PmFormItem

Popis:
Pozice zobrazovaného názvu položky.
Syntaxe:
TitlePos As String
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oFormItem = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "TitlePos:no;");
Zápis hodnoty:
oFormItem.TitlePos = "no";
Čtení hodnoty:
sPos = oFormItem.TitlePos;
Hodnoty:
left (přednastaveno) - Zobrazovaný název bude vlevo od zadavatele.
right - Zobrazovaný název bude vpravo od zadavatele. Toto je zatím funkční jen pro položku PmFormItemBool.
no - Zobrazovaný název nebude a zadavatel se rozšíří vlevo do prostoru kde by jinak název byl.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze jen když okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

 
Tato vlastnost není funkční pro položku: PmFormItemSepar.
Viz také:
Příklad1:
Konfigurátor pro zadání textu zobrazit víceřádkově přes celou plochu.
oFormItem = oForm.CreateItem("string", "IdStr", "", "TitlePos:no;Multiline:1;");
Příklad2:
Konfigurátor typu checkbox zobrazit tak aby zobrazovaný název byl vpravo.
oFormItem = oForm.CreateItem("bool", "IdBool", "Nadpis", "TitlePos:right;");
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice