Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

BodyHeightMode - vlastnost objektu PmFormItem

Popis:
Způsob změny výšky těla položky formuláře.

Tělo položky formuláře je oblast, kde je zobrazena hodnota položky. Například pro PmFormItemString je to oblast pro zadávání textu.

Syntaxe:
BodyHeightMode As String
Volání:
Nastavení vlastnosti při vytváření položky:
oFormItem = oForm.CreateItem("string", "Id", "Nadpis", "BodyHeightMode:resize;");
Zápis hodnoty:
oFormItem.BodyHeightMode = "resize";
Čtení hodnoty:
val = oFormItem.BodyHeightMode;
Hodnoty:
const (přednastaveno) - Výška bude pořád stejná a změna velikosti okna formuláře nebude mít na tuto výšku vliv.
resize - Výška se bude měnit se změnou velikosti okna formuláře.

Tuto hodnotu nelze nastavit pro položku: PmFormItemInt, PmFormItemFloat, PmFormItemBool, PmFormItemEnum, PmFormItemSepar("Subtype:line;").

Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Zapisovat do této vlastnosti lze jen když okno formuláře PmForm ještě není otevřeno.

Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy. Nefunguje však v prohlížeči InternetExplorer8 a nižší.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice