Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Sound - metoda objektu PmiWAnimate

Popis:
Povoluje/zakazuje přehrávání zvuku.
Syntaxe:
Sound(sParams As String)
Volání:
oAnimate.Sound "enabled:yes"
Parametry:
sParams(String) Seznam řetězcových parametrů nastavujících způsob přehrání zvuku. Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "enabled:yes;".
"enabled:xxx;" (nepovinné) - Povoluje/zakazuje přehrávání zvuku.
yes (přednastaveno) - Povoluje přehrávání zvuku. Zvuk je přehráván jen, když je zapnuta volba Typ přehrávání na Multimediální.
no - Zakazuje přehrávání zvuku.
Poznámka:
Tato metoda není funkční pro Web Obrazy.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice