Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Line - záložka prvku PmiLine

Popis:
Vlastnosti čáry.
Konfigurační položky:
Barva čáryBarva zobrazované čáry.
Směr čáry
Obecný - Čára v libovolném směru.
Vodorovný - Čára ve vodorovném směru.
Svislý - Čára ve svislém směru.
TloušťkaŠířka (tloušťka) čáry (v pixelech).
Vzor Vzor zobrazované čáry. Jinou než plnou čáru lze vytvořit, jen pokud je šířka čáry nastavena na 1 pixel.

Tento konfigurátor není funkční pro Web Obrazy.

Plný
Čárkovaný
Tečkovaný
Čerchovaný
Dvojtě čerchovaný
Tlačítka na pravé straně konfiguračního okna každého prvku:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice