Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onDataEditAccept - událost objektu PmiButtonRadio

Popis:
Událost je vyvolána po změně hodnoty prvku. Lze využít například k přenosu hodnoty do proměnných. Pokud je definována datová vazba konfigurátoru Index výběru, pak je hodnota přenesena do proměnné datové vazby při této události.
Parametry:
pMe(Object) Reference na grafický prvek, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt popisující podrobněji informace o dané události.
pEvent.OldValue - (Integer) Hodnota vlastnosti Value před posledním zápisem do této vlastnosti.
Poznámka:
Tato událost se vyvolá jen pokud je zatržen konfigurátor Ovládání povoleno.
 
Tato událost je funkční i pro Web Obrazy.
Příklad:
V této události lze nastavenou hodnotu prvku uložit, například do objektu PmData.
pMe.Pm("/Data/#vars/Volba").Value = pMe.Value
Tento přístup je vhodný jen pro speciální případy. Běžnější je vytvořit v konfigurátoru Index výběru datovou vazbu, například PP - Vazba na vlastnost Promotic objektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice