Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt PmiAlarmEvent

Popis:
Grafický prvek PmiAlarmEvent slouží k prohlížení alarmů a eventů objektu PmAlarmEvent
Tento objekt přebírá vlastnosti a metody objektu PmiItem
Vlastnosti a metody:

nemá

Konfigurační okna:
Objekt Obecné informace o daném objektu
Obsah Obsah daného grafického prvku v XML formě
Pozice Nastavení pozice, délky a výšky prvku
Podprvky Slouží k vytváření a editaci složených prvků
Proměnné Seznam a konfigurace uživatelem definovaných proměnných prvku
Události Definice algoritmů pro události objektu
Metody Definování uživatelských metod grafického prvku
Panel Nastavení podkladové plochy editovaného grafického prvku
Hlavní Základní parametry alarm/event prohlížečky
Prohlížečka stavu Prohlížečka stavu alarm/event skupiny
Prohlížečka historie Prohlížečka historie alarm/event skupiny
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice