Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Hlavní - záložka prvku PmiAlarmEventView

Popis:
Základní parametry alarm/event prohlížečky.
Konfigurační položky:
PmAlarmEvent objektSlouží pro výběr PmAlarmEvent objektu, jehož stav nebo historie se má prohlížet.
Povolit prohlížečku stavuPovolí zobrazení prohlížečky stavu PmAlarmEvent objektu.
Povolit prohlížečku historiePovolí zobrazení prohlížečky historie PmAlarmEvent objektu.
Počáteční stavSlouží pro zvolení počátečního stavu zobrazení alarm/event prohlížečky, pokud je povoleno prohlížení stavu i prohlížení historie.
Prohlížečka stavu
Prohlížečka historie
ObrysTyp obrysu prvku:
Žádný - Žádný obrys
Jednoduchá čára - Jednoduchý obrys prvku
3D - Třírozměrný obrys prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice