Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Interaction - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Typ ovládání tabulky uživatelem.
Syntaxe:
Interaction As Long
Volání:
oTable.Interaction = n
Hodnoty:
0 - žádnou buňku nelze označit ani editovat
1 - Všechny nefixní buňky lze pouze označit (vyvolá se událost CellClicked). Při dvojkliku levým tlačítkem myši nebo stisknutím klávesy Enter je vyvolána událost CellEditRequested, přestože se do editačního módu nepřechází.
2 - Všechny nefixní buňky lze označit (klik levým tlačítkem myši - vyvolá se událost CellClicked) a editovat (dvojklik levým tlačítkem myši nebo klávesa Enter). Při přechodu do editace je vyvolána událost CellEditRequested. Editace buňky se ukončí stisknutím klávesy Enter (vyvolá se událost CellEdited).
3 - Kombinuje interakci 1 a 2. Možnost editace pouze vybraných buněk (Viz metoda: SetCellEditable). Implicitně je nastaven zákaz editace buňky.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru Editační mód tohoto objektu.

Vlastnost lze také nastavit metodou Dim.

 
Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice