Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

FocusedCellText - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Hodnota označené buňky, tj. aktuální buňky která má fokus.
Syntaxe:
FocusedCellText As String
Volání:
s = oTable.FocusedCellText
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost je funkční i pro Web Obrazy.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice