Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellTextAlign - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Zarovnání horizontální (vodorovné) textu buňky (případně celých sloupců a řádků).

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellTextAlign a GetCellTextAlign.

Syntaxe:
CellTextAlign(Row As Long, Col As Long) As Long
Volání:
oTable.CellTextAlign(row,col) = x
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Hodnoty:
0 - Vlevo
1 - Doprostřed
2 - Vpravo
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost není funkční pro Web Obrazy v jazyce JavaScript.

Příklad:
Nastaví zarovnání na střed pro první řádek
oTable.CellTextAlign(0,-3) = 1
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice