Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellText - vlastnost objektu PmTable

Popis:
Textová hodnota buňky.

Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je nahrazena metodami SetCellText a GetCellText.

Syntaxe:
CellText(Row As Long, Col As Long) As String
Volání:
oTable.CellText(row,col) = x
Parametry:
Row(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index řádku (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená poslední řádek.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem řádkům.
Col(Long) Pokud je hodnota >=0 pak je to index sloupce (indexováno od 0).
Hodnota -2 znamená poslední sloupec.
Hodnota -3 (a zastarale -1) nastaví hodnotu všem sloupcům.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.

Tato vlastnost není funkční pro Web Obrazy v jazyce JavaScript.

Příklad:
Nastavení textu buněk v 8.sloupci (počítáno včetně fixní části).
Dim oTable
Set oTable = pMe.Items("/Ax0").Acx
oTable.CellText(-3,7) = "Starting"
oTable.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice