Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CellFocusChanged - událost objektu PmTable

Popis:
Událost je vyvolána když došlo ke změně označené buňky (tzn. buňky s fokusem) například kliknutím myši na neoznačenou buňku.
Parametry:
pMe(Object) Reference na objekt PmiAx vlastnící tento ActiveX. Referenci na samotný ActiveX objekt lze získat pomocí výrazu pMe.Acx.
nRow(Long) Řádek buňky, která získala fokus
nCol(Long) Sloupec buňky, která získala fokus
nRowOld(Long) Řádek buňky, která ztratila fokus
nColOld(Long) Sloupec buňky, která ztratila fokus
Poznámka:
Událost je vyvolána jen pokud je vlastnost Interaction nastavena na hodnotu 1, 2 nebo 3.
 
Tato událost je funkční i pro Web Obrazy.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice