Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace Táhlo (PmiSlider)

Vytvoří grafický prvek PmiSlider svislý/vodorovný.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Sloupec, Táhlo, Měřící přístroj / Táhlo (PmiSlider)".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Kam zapisovat
Dolní mezDolní mez v rozsahu stupnice
Horní mezHorní mez v rozsahu stupnice
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice