Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace Koláčový graf s legendou

Vytvoří grafický prvek PmiCanvas nakonfigurovaný jako koláčový graf s legendou.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového grafického prvku a je zařazena ve skupině: " / Trend, funkce, graf".
 
Tento grafický prvek má tři proměnné nazvané values, colors a titles. Hodnoty všech jsou typu string kde jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny středníkem. Každou proměnou lze konfigurovat staticky nebo pomocí vazby napojit na měřené nebo zadané hodnoty stejné datové struktury.
 
Další konfigurační proměnné jsou v samotném úvodu kontextu nebo v úvodu uživatelské metody kde lze nastavit:
- sTextSize - velikost popisků
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Emulace v události onRefreshEmulace v události onRefresh grafického prvku
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice