Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit Promotic objekt ve výchozím nastavení.
Seznam předkonfigurací:
- PmCommData - Data komunikace: Vytvoří objekt typu PmCommData.
- PmCommMsg - Komunikační zpráva: Vytvoří objekt typu PmCommMsg.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice