Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Soubory XML, CSV, text, Maatrix"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- HttpRequest - příjem nebo odeslání (GET, POST): HttpRequest příjem nebo odeslání dat pomocí metod GET nebo POST
- Odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby "Maatrix": Vytvoří objekty PmFolder, PmSequencer a obraz pro odesílání zpráv na mobilní aplikaci služby Maatrix.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice