Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Email"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace".
Seznam předkonfigurací:
- Odesílání mailů z aplikace: Vytvoří objekt PmFolder s metodami a obrazem pro odesílání mailů z aplikace.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice