Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace eWON HttpRequest - Komunikace s cloudovou službou Talk2M DataMailbox - Sestava komunikace s daty a obrazem

Konfigurace komunikace eWON.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / eWON PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace umožňuje zpracovat data v požadovaném rozsahu z jednotlivých zařízení ukládaná v cloudové službě Talk2M DataMailbox.
 
Pro testování a zobrazení přijatých dat slouží testovací obraz "PanelTest". V něm lze pomocí konfigurátorů sestavit požadovanou metodu a parametr příkazu. Obraz "PanelTrend" umožní graficky zobrazit požadovaný časový rozsah dat.
 
Objekt PmFolder má metody RequestEwons, RequestEwon, RequestData a RequestSyncdata pro spuštění komunikace. Každá z těchto metod volá metodu Add objetu PmSequencer s příslušnými parametry. Ta spustí událost onStep objektu PmSequencer kde dojde pomocí HttpRequest objektu ke komunikaci se službou. Zpracování přijatých dat probíhá v metodách ReplyEwons, ReplyEwon, ReplyData a ReplySyncdata které je nutno požadovaným způsobem upravit.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.

Přednastaveno: "eWon"

Identifikátor účtu službypřidělený identifikační kód účtu služby
Název účtuUživatelský název účtu
UživatelPřihlašovací jméno k účtu
HesloPřihlašovací heslo k účtu
Vytvořit testovací obrazVytvoří obraz pro testování komunikace se zobrazením přijatých dat
Navigace:
 
 
- eWON HttpRequest - Komunikace s cloudovou službou Talk2M DataMailbox - Sestava komunikace s daty a obrazem
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice