Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Nastavení PROMOTIC

Popis:
V tomto okně se nastavují některé vybrané vlastnosti vývojového i runtime prostředí systému PROMOTIC. Toto konfigurační okno lze otevřít v editoru aplikace v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC".
Konfigurační položky:
Editor aplikaceNastavení vybraných vlastností vývojového prostředí systému PROMOTIC.
RuntimeNastavení vybraných vlastností runtime prostředí systému PROMOTIC.
LicenceVytvoření a editace seznamu nosičů licence PROMOTIC pro vývojové i runtime prostředí. Tento seznam určuje pořadí, v jakém se při startu Promoticu budou hledat dostupné licence pro běh vývojového nebo runtime prostředí. Pokud je seznam prázdný, použije se jako výchozí nosič licence hwkey (HW klíč PROMOTIC).
INFO systémNastavení vlastností INFO systému ve vývojovém a runtime prostředí.
Editor skriptuNastavení vlastností editoru skriptu ve vývojovém prostředí.
Zálohy aplikaceNastavení vlastností automatických záloh aplikace.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice