Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Jak uložit prvek do předkonfigurací prvků

Předkonfigurace grafických prvků obsahuje nejpoužívanější typy prvků. Může se však stát, že projektant vytvoří vlastní složený prvek, který bude chtít použít vícekrát, v několika obrazech. V tom případě je výhodné takový prvek přidat do předkonfigurací.
 
Označte prvky, které chcete přidat do předkonfigurací prvků jako jeden uživatelský prvek. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte volbu "Označené prvky / Uložit označené do předkonfigurací". V okně Název uživatelského grafického prvku zadejte název souboru, do kterého se má nový uživatelský prvek uložit.
 
Po následném otevření okna "Předkonfigurace grafických prvků" lze po otevření položky Skupina předkonfigurací: Uživatelské prvky v levé části palety vybrat nově zadanou skupinu. V této skupině bude nabízen přidaný složený prvek.

Grafický prvek uložený do palety je uložen v samostatném souboru, který má stejný název jako prvek s příponou pmi (Promotic Item). Vytvořený soubor *.pmi je textový XML soubor.

Uložení do předkonfigurací je užitečné v případě, kdy projektant vytvoří složený grafický prvek, který bude chtít použít opakovaně (i v jiných projektech).

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice