Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Příklad na komunikaci přes Sockety

Příklad je umístěn ve složce: /Pm/Examples/Commun/Socket. Je to příklad na přenos dat mezi dvěmi aplikacemi PROMOTIC přes Ethernet sockety. Tento typ komunikace (přes sockety) je v systému PROMOTIC již zastaralý (ale funkční) a nyní je výhodnější použít XML komunikaci. Obecný popis zastaralé Socket komunikace viz Přenos dat v síti přes Sockety.
 
Tento příklad se skládá ze 2 aplikací ve složkách "Client" a "Server". Obě aplikace sdílí dva datové objekty "Data1" a "Data2" typu PmData. V "Data1" je 9 proměnných typu Integer a v "Data2" je 8 proměnných typu Double.
 
Aplikace "Server" má v záložce "Sokety" objektu PmRoot vytvořenu jednu Socked server skupinu "MyData", ke které jsou připojeny oba objekty "Data1" a "Data2" (v jejich záložce Sokety). Objekt "Time" každou sekundu zvýší hodnoty proměnných v těchto objektech.
 
Aplikace "Client" má v záložce "Sokety" objektu PmRoot vytvořenu jednu Klient skupinu "MyData", ke které jsou připojeny oba objekty "Data1" a "Data2" (v jejich záložce Sokety). Klient skupina "MyData" má nastavenu síťovou adresu serveru na TCPIP adresu "127.0.0.1", což je zkratka pro lokální počítač (universální adresa počítače, na které běží daná aplikace). Pokud chcete testovat Client a Server na rozdílných počítačích připojených v síti, je zde potřeba zadat správnou adresu serveru! V Klient aplikaci lze z tlačítek volat metody ReadFromSocket a WriteToSocket.
 
Obě aplikace lze prohlížet v INFO systému.

Aplikace Client píše do Debug informací v události onEndOfTransfer objektů Data1 a Data2. Tato událost se vyvolá, když klient přenesl data do/ze serveru - tzn. když Client volá ReadFromSocket nebo WriteToSocket.

V INFO systému lze také prohlížet skutečné hodnoty objektů "Data1" a "Data2".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice