Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Vizualizace systému REZA v Maďarsku

Aplikace pro zobrazení provozních a poruchových stavů systému REZA (modul EOV)

Technické prostředky: PC WinXP
Řídicí stanice: REZA (modul EOV)
Datum uvedení do provozu: 2009
Název dodavatelské aplikační firmy OHL ŽS a.s. www.ohlzs.cz
 
Signalizace a ovládání elektrického ohřevu výhybek v železničních stanicích (MAV) Mezötur, Gyoma, Nagylapos Zuglo. Obsluha zjistí v jakém stavu jsou jednotlivé výhybky ve stanici (topí/ netopí, případně porucha topnic), a dle svého uvážení může sepnout topení jednotlivých výhybek ručně, popřípadě upravit nastavení automatického vytápění. Součástí aplikace je i dálkový odečet elektroměrů. Vizualizace je provedena v Maďarštině s možností přepnutí do Češtiny pro potřeby servisu.
Nasazení aplikaci:
- Budapešť Zuglo
- Mezötur
- Nagylapos
- Gyoma
 
 
 
 
 
Podrobné reference aplikací systému PROMOTIC
Navigace:
 
 
- Vizualizace systému REZA v Maďarsku
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice