Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Centrální řídicí systém PROMOTIC v Považské Bystrici

Technické prostředky: 1xPC (WinXP), Řídicí stanice: Mitsubishi
Realizace: ACP AuCOMP s.r.o. www.acp.sk
Datum uvedení do provozu: listopad 2006
 
Pomocí CRS Promotic a aplikací prvků inteligentních detekčních systémů se v Považské Bystrici na silnici I/61 výrazně zlepšila plynulost a bezpečnost dopravy a současně propustnost kritické křižovatky.
 
CRS je tvořený řídicím serverem se softwarovou aplikací Promotic. Ta zabezpečuje sběr dat, centrální řízení a zpracování informačních databází zprostředkovaných jednotlivými technologickými celky. Umožňuje sledování a zásahy do procesu v reálném čase a prezentování stavů technologického procesu.
 
Funkce systému CRS Promotic:
- monitorování dopravní situace v problematických dopravních oblastech a v kritických časech
- vyhodnocení získaných informací a výběr optimální trasy pro účastníky dopravy
- aktivní vstup do dopravního procesu, řízení dopravy pomocí silniční světelé signalizace s dynamickým řízením a proměnlivým dopravním značením s využitím komplexních informací z monitorovaných úseků prostřednictvím silničních sčítačů, kamer a detekčního systému.
 
Hierarchie systému je dvoustupňová s centrálním řídícím systémem (CRS) situovaném v technologické místnosti a podřízenými inteligentními perifériemi (PLC MITSUBISHI) umístěnými ve vnějších objektech.
 
V případě, že ve sledovaných úsecích nenastal žádný problém, tzn. nedochází ke vzniku kolon, ŘS do dopravního procesu nezasahuje a řadič silniční světelné signalizace pracuje autonomně podle vlastního algoritmu řízení.
 
 
V případě vzniku problému, řídicí systém řeší danou situaci změnou časového plánu řadiče CSS (cestná svetelná signalizácia), tím dokáže upřednostňovať problematický směr nebo dopravu pomocí proměnlivých dopravních značek přesměrovat na objížďkové trasy.
 
ŘS získává informace o počtu projíždějících vozidel a vznikajících kolonách z moderního kamerového detekčního systému. Ten dokáže rozeznávat jednotlivé vozidla a monitorovat jejich pohyb. Instalované kamery jsou tímto využity pro poskytnutí obrazu na dispečerské pracoviště a současně i na detekci.
 
Podrobné reference aplikací systému PROMOTIC
Navigace:
 
 
- Centrální řídicí systém PROMOTIC v Považské Bystrici
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice